Kükremiş cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi çoşar Mehmedim!

Söz: Kahramanmaraş Elbistan da yaşayan Ramazan Pamuk
Beste: Ö zlem Ü ngör Kavadar
Düzenleme: J. Bnd. Kd. Bçvş. Nuri Sarp