Sayın Veli ve Değerli Öğretmenim

Değişen Dünya yaşantısı çerçevesinde çocuk yetiştirmek gittikçe biz ebeveynler için daha güç ve zor hale gelmektedir. Çağın teknoloji çağı oluşu, toplumdaki insanların a sosyalleşmesi durumu, sahibi olduğumuz çocukların üzerinde de çeşitli etkenlere neden olmaktadır. Kısaca gelişim dönemlerini hatırlayıp bunları sınıflandıracak olursak çocuklarımızda 0-3 yaş,3-7 yaş, 7-11 yaş ve 11-18 yaş gibi dönemlerin geçtiğini ve bu dönemlerinde kendine özgü çeşitli karakteristik özelliler gösterdiğini çocuklarımızın üzerinde gözlemlemek gayet açık ve mümkün olacaktır. Her çocuk bu dönemlerde kendi içerisinde farklı özellikler gösterebilir ve bu göstermiş olduğu özelliklerle de diğer çocuklardan ayrılır. Hatta o kadar ki aynı anne ve babadan olmuş kardeşler bile bu dönemlerde birbirinden tamamen zıt karakteristik özelliklere sahiptirler. Bu karakteristik özellikler yaşanılan zaman dilimine göre de farklılık gösterebilir. Çoğu anne ve baba çocuklarının kendilerine benzemedikleri konusunda şikayetçidirler.

90 lı yılların sonunda moda olmuş ve günümüze kadarda halen popülerliğini sürdüren ve bir çok ebeveyni oldukça abartarak, hatta bazılarının çocuklarını engelli sınıfına koyup düşündükleri Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu denen Davranış Problemi günümüzde maalesef yanlış algılanmakta ve bu doğrultuda da çeşitli çözüm yolları aranmaktadır. Azcık Hareketli olan çocuğu, aile kulaktan dolma bilgilerle ve yanlış yönlendirmelerle Psikiyatristlere götürmekte ve daha sonrada ileride çocuğun gelişimini, ruhsağlığını tamamen olumsuz yönde etkileyecek sentetik ilaçlar kullanmaktadır. Ne acıdır ki bu ilaçların kullanımı günümüz şartlarında gittikçe artmaktadır. Aşırı hareketli çocuğun davranışlarını düzeltmenin tek yolu çocuğun sahip olduğu enerjinin doğru yönde doğru zamanda kullanılmasını çocuğa öğretmektir. Bu öğretim şeklide okulda öğretmenler ve aynı zamanda evde aile desteği ile gerçekleşebilir. Bu davranış probleminin başlıca çözüm yolu çocuğun sahip olduğu enerjinin bilinçli bir şekilde spor faaliyetleri ile olumlu kullanmasını sağlamaktır. Spor faaliyetlerine yönelen çocuk enerjisini doğru yönde kullanmış olacak doğru yönde kullanılan enerji sayesindede hem zihinsel hemde fiziksel gelişimine maksimum düzeyde katkı sağlayacaktır.

Son olarak Sevgili Öğretmenlerim ve Siz Değerli Veliler sizlere söyleyebileceğim tek şey 'Hasta bir bilim adamımı yetiştirmeyi tercih edersiniz yoksa Sağlıklı Bir Birey Yetiştirmeyi mi ?'

Fatih ÇELİK/Psikolojik Danışman