Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı' son aşamaya geldi. Tarım ve orman kanunları ile tarımla ilgili bazı düzenlemelerde köklü değişikliklere gidilirken taslağa göre, belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması, bakanlığın iznine tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1'inden 5'ine kadar idari para cezası uygulanacak.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, tarım arazilerinin atıl kalmasının önüne geçilecek. Bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50'si arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

TASLAKTAKİ ZORUNLU UYGULAMALAR NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izin almak zorunda; izin almayanlara idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor.

İYİ’LER BAYRAMDA BİR ARAYA GELDİ İYİ’LER BAYRAMDA BİR ARAYA GELDİ

Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak. Kiralamadan elde edilen gelirden, arazi sahiplerine de ödeme yapılacak.

Desteklemelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak.

Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, bakanlığın iznine tabi olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Kaynak:bizimankara.com.tr